Aan- en afwezigheden in de academie

Kun je er niet zijn door een specifieke reden? Vergeet dan zeker niet de academie te verwittigen!
Dit kan op 2 manieren:

- Je stuurt een mail naar dit mailadres. Handig, zo kun je onmiddellijk een attest meesturen.
- Je gaat naar mijnACADEMIE waar je je kunt verontschuldigen.

 


Deeltijds kunstonderwijs (DKO) gaat door in je vrije tijd, maar valt wel onder de onderwijswetgeving. Een van de belangrijke punten hierbij is de regelmatige aanwezigheid van de leerling in de les.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en ongewettigde afwezigheden.

  

Gewettigde afwezigheden in Kunstacademie Ter Beuken

Bij ziekte van 1 dag (max. 4x per schooljaar) volstaat een afwezigheidsattest, geschreven door meerderjarige leerling of ouder van een minderjarige leerling.
Bij ziekte van meer dan 1 dag is een doktersattest nodig.

Voor rechtswege gewettigde afwezigheid is een attest of bewijs nodig. Denk hierbij aan begrafenis, examen voor examencommissie, school- en/of beroepsverplichtingen, bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders, etc.

 

Ongewettigde afwezigheden in Kunstacademie Ter Beuken

Een leerling die afwezig is zonder geldig attest, zal beschouwd worden als ongewettigd afwezig. Een leerling die meer dan één derde ongewettigd afwezig is tussen 1 oktober en 1 februari van het lopende schooljaar, zal van rechtswege geschorst worden als financierbare leerling. Een leerling die gedurende 3 opeenvolgende weken aan geen enkele leeractiviteit deelneemt (ongewettigde afwezigheden), wordt volgens de nieuwe regelgeving uitgeschreven.

 

Afwezigheidsattest eigen verklaring

Hier kun je een blanco afwezigheidsattest downloaden